Förbered trädgården inför vintern

Vill du ha en frisk och vacker trädgård nästa år? Då är det hög tid att börja planera redan nu. Richard visar hur du skapar bästa förutsättningar och lägger grunden för en grön vår. 
Redan under hösten lägger du grunden för hur grön och blomstrande din trädgård ska bli nästkommande vår och sommar.

Tips 1: Anlägg en Hugelbädd
Lägg gamla stockar och grenar, gräsklipp, löv och flis i botten av bädden och toppa med jord för att skapa en naturlig förmultningsprocess över vintern där jorden får näring av de förmultnade grenarna. Bädden blir perfekt att så i framåt våren. 

Tips 2: Ge gräsmattan lite kärlek
Klipp inte gräset för lågt och passa på att gödsla gräsmattan på hösten så att den får bättre övervintringsförmåga och blir grönare till våren och sommaren.

Tips 3: Skydda träd och buskar
Lägg lite flis runt träd och buskar – det förhindrar köldskador på rötterna.

Lycka till!