Att flytta träd

Att flytta ett träd är komplicerat och kan få förödande konsekvenser om det görs på fel sätt. Här får du lära dig grunderna för hur ett träd lever, hur du flyttar det och vilken som är den bästa årstiden för en flytt.